Vi gör regelbundna utskick där vi informerar vår klienter om nya lagar och regler samt utvalda delar av de transaktioner vi hanterar. De olika specialistområdena använder det för att kommunicera mot sina intressegrupper. För oss är det viktigt med en smidig hantering av såväl utskick som adressater, det enkla gränssnittet gör det också lätt att förstå funktionaliteten.

Sedan vi lanserade vår e-shop så har vi haft ett stort behov av att kunna kommunicera mer anpassat till det digitala mediet. Ett elegant utseende, genomtänkt upplägg och smidig hantering har varit krav från vår sida eftersom vi vet att våra kunder efterfrågar en upplevelse utöver det vanliga. Dessutom vill vi kunna hantera hela flödet själva, så Newsmail passar perfekt!

– Newsmail är definitivt ett kommunikationsverktyg som tilltalar oss. Numera kan vi med några enkla val och knapptryckningar göra utskick till våra medlemmar och andra intressenter. De finns tre huvudargument till varför vi valde Newsmail; det är kostnadseffektivt, vi kan själva hantera hela processen och utseendet på utskicket är estetiskt tilltalande. Med dessa förutsättningar blir vi inspirerade att skapa ett intressant innehåll.

, Teater Giljotin