FÖR ATT KUNNA SKAPA EN BRA KOMMUNIKATION MÅSTE VI BLI INSPIRERADE OCH KÄNNA ATT DET SKER UTAN ALLTFÖR STOR FRIKTION

Att upprättahålla en kontinuerlig dialog med sina kunder kan också bli en kostsam historia. Vår lösning är att skapa goda förutsättningarna till en bra kommunikation heter Newsmail, ett verktyg där du kan skapa och skicka ut dina egna Nyhetsbrev. Med vår erfarenhet av kommunikation, estetik och teknik har vi utvecklat ett verktyg för dig som vill ha nyhetsbrev med det lilla extra. Detta utan att behöva bemästra alla färdigheter själv. Vi hoppas därrmed att vi tagit bort de jobbiga och svåra momenten i hanteringen. På så sätt får du möjlighet att fokusera på innehållet.